Ikvienam, kas mēģinājis uzsākt uzņēmējdarbību, ir zināms, ka, piemēram, ar garšīga dzēriena recepti tirgus iekarošanai vien nepietiek. Ir jāizveido pievilcīgs iesaiņojums, jāstrādā pie produkta izplatīšanas lielveikalos, jāizvēlas pareizā cena, lai konkurētu ar citiem dzērieniem, un jānodrošina ievērojama reklāma gan veikalā, gan ārpus tā, tādējādi veidojot produkta pieprasījumu. …


Pandēmijas izraisīto apstākļu rezultātā daudzi uzņēmumi steidz attīstīt digitālos risinājums, lai piedāvātu klientiem attālinātus pakalpojumus. Ja agrāk šo risinājumu izpildījuma kvalitāte nebija tik būtiska, tad pieaugošās konkurences dēļ tā ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu un nozīmīgu tirgus priekšrocību. …


UXDA dibinātāji — Linda Zaikovska-Daukste un Aleksandrs Krēgers

Latviešu finanšu UX dizaina uzņēmuma UXDA pirmsākumi meklējami iepriekšējās finanšu krīzes laikā, un šo gadu laikā tas dažādās formās sadarbojies ar tādām starptautiskām finanšu institūcijām kā “HSBC”, “United Arab Bank”, “VTB”, “CRDB Bank”, “Bank of Jordan” un citiem. …


Digitālās tehnoloģijas nosaka mūsu dzīves kvalitāti, un tās arvien aktīvāk pārņem mūsu ikdienu. Tehnoloģijas apliecina fantastisku attīstību, taču šādai straujai digitalizācijai ir arī lieli riski. Piemēram, cilvēki digitālajā vidē ļoti bieži pieļauj kļūdas. Diemžēl, ne visi digitālie risinājumi ir izveidoti tā, lai tie būtu intuitīvi, saprotami un aizsargātu to lietotājus.


Iepriekšējos manos rakstos izskatījām, kā uzņēmuma korporatīvā kultūra ietekmē zīmola panākumus, un kādi ir 7 galvenie principi, kas palīdz izveidot veiksmīgu zīmolu mūsdienu digitālajā pasaulē. Šoreiz es vēlos parādīt galvenos iemeslus un cēloņus, kas neļauj zīmolam realizēt savu potenciālu, lai tas gūtu ievērojamus panākumus. Un tie visbiežāk uzņēmumos diemžēl paliek…


Digitālā revolūcija ir kardināli mainījusi uzņēmējdarbības spēles noteikumus, un, ja zīmols nespēj pielāgoties, tas, visticamāk, nākotnē diemžēl izzudīs. Pandēmija radīja monumentālu pāreju no fiziskās uz digitālo pasauli, daudzkārt paātrinot jau notiekošās pārmaiņas. Cilvēki ir pieņēmuši jauno digitālo uzvedību, kas ir kļuvusi par dzīvesveidu un ieradumu vairākumam pasaules iedzīvotāju. …


Pandēmijas laikā daudzi uzņēmumi sūdzas par ienākumu samazināšanos, taču ne visu uzņēmumu situācijas var tikt skaidrotas tikai ar pieprasījuma sarukšanu. Tieši otrādi — ir servisi un pakalpojumi, kuru pieprasījums pieaug šajā laikā. Latvijas pakalpojuma tirgū problēmas vairāk ir saistītas ar zemu pakalpojuma līmeni. …


Uzņēmēji un eksperti ir pārsteigti par “Tesla” sasniegumiem. Pēdējā gada laikā uzņēmuma akciju cena biržā pieauga par 1000%! Iepriekš vienas akcijas cena bija 80 dolāri, un nepilna gada laikā pieauga līdz pat 800 dolāriem! Tas padarīja šo inovatīvo uzņēmumu par vērtīgāko autoražotāju pasaulē, atņemot šo godu japāņu autoražotājam “Toyota”. Kā…


Attīstoties digitālajai pasaulei, ikviens uzņēmējs šodien var izveidot savu digitālo risinājumu. Līdz ar to, tirgus konkurence strauji aug. Un te rodas jautājums — kurš risinājums būs visatbilstošākais konkrētam lietotājam? Atbildi nosaka lietotāju pieredze. Uzņēmumi visā pasaulē iegulda ievērojamus līdzekļus lieliskas pieredzes veidošanā, lai nodrošinātu klientu lojalitāti un mīlestību savam risinājumam…


Globālā pandēmija spēcīgi iedragāja darba tirgu visdažādākajās industrijās. Vislabāk “virs ūdens” šajā trauksmainajā laikā noturējās medicīnas un tehnoloģiju uzņēmumi, aktualizējot jautājumu par “nākotnes profesijām”, kuras neietekmē ārēji apstākļi. IT speciālisti ir viena no pieprasītākajām profesijām jau labu laiku, krietni pirms pandēmijas, tomēr ne visi sevi redz realizējamies šajā specifiskajā nozarē.

Linda Zaikovska-Daukste

UXDA līdzdibinātāja un vadītāja | Ar dizaina domāšanas un UX dizaina pieeju UXDA ir uzlabojusi 100+ finanšu digitālos produktus 34 valstīs | theuxda.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store